Szervezet- és Döntéspszichológiai kutatások

Faragó Klára Sikeres döntések – adaptív kockázatvállalás címmel vezeti a TÁMOP-pályázat egyik kutatócsoportját. Hogyan kapcsolható össze a gazdaság és a pszichológia? Faragó Klára egyetemi tanárral készült interjú teljes terjedelemben elolvasható kari honlapunkon:
http://www.ppk.elte.hu/2012/01/16/sikeres-dontesek-adaptiv-kockazatvallalas/

A szakcsoport kutatási területei:

1. Kutatás vezetője: Fekete Olívia egyetemi tanársegéd

  • Kockázatvállalás adaptív és maladaptív formái
  • Kockázatvállalási motiváció

3. Kutatás vezetője: Kádi Anna egyetemi tanársegéd

  • A szervezeti kockázatvállalás pszichológiai tényezőinek és a sikerességgel való kapcsolatának vizsgálata normál körülmények között és a gazdasági válság idején
  • A gazdasági válság gazdasági viselkedésre gyakorolt hatásainak vizsgálata
  • Vállalkozói attitűd vizsgálata
  • Szervezeten belüli teljesítmény, elégedettség, szervezeti kultúra és motiváció vizsgálata

2. Kutatás vezetője: Dr. Kiss Orhidea Edith egyetemi adjunktus

3. Kutatás vezetője: Dr. Móra László Xavér egyetemi adjunktus

  • Bizonytalan helyzetek percepciója, valószínűségi ítéletalkotás kognitív és motivációs tényezői. Egyéni különbségek.
  • Gazdasági válság percepciója, a gazdasági válság hatása a gazdasági magatartásra. Megküzdési stratégiák a válságban.
  • Egyéni és csoportos tanácsadási, illetve pszichoterápiás kapcsolat, a hatótényezők percepciója

Az fenti kutatások részben a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003. keretében zajlottak

Elérhetőség: Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda: www.elte.hu/kppi
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága: www.okmt.hu