Műhelymunka

MŰHELYMUNKA (MM) KÖVETELMÉNYEK

 • A 4 műhelymunkából csak 2 műhelymunka lesz olyan teljes munka, mint korábban.
 • A másik 2 műhelymunka teljesítés valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség).

A tanrendben mindkét műhelymunka fajta ugyanúgy jelenik meg:

 • a MM-k meghirdetéskor az oktatónak meg kell jelölnie, hogy az melyik műhelymunka műfajra vonatkozik (készség vagy teljes műhelymunka-e)
 • egy oktató meghirdethet teljes MM-t is, és készség MM-t is, vagy csak ezt, csak azt.

Továbbra is követelmény, hogy a hallgató által elvégzendő 4 műhelymunka a 4 szakterületről legyen.
A hallgató szabadon dönthet, hogy melyik fajta műhelymunkát melyik szakterületen írja.
Minden MM kap jegyet, ám csak a „teljes” műhelymunka kap szöveges tanári értékelést.
A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 2 olyan teljes MM, ami tanári véleménnyel zárul.

Sokféle műfajt hirdethet meg az oktató, amiből választhat a hallgató (az alábbi lista bővíthető).
Minden félévben elérhetővé tesszük a központunk oktatói által meghirdetett műhelymunkákat.

A műhelymunkával kapcsolatos részletes tájékoztatók, útmutatók itt tekinthetők meg:
http://pszichologia.elte.hu/oktatas/ba-kepzes/muhelymunka-ba/


A tanszékünk oktatói által meghirdetett műhelymunka témák

Prof. Dr. Faragó Klára egyetemi tanár műhelymunka témái

Teljes műhelymunka:

 • Bizonytalanságorientáció és kockázatvállalás
 • Énszabályozási fókusz különböző mérőeszközeinek összevetése
 • Énszabályozás és kockázatvállalás

Részműhelymunka a fenti témákban:

 • Tesztek felvétele, adatok bevitele, statisztikai elemzés
 • Kísérletek vezetése

Dr. Kiss Orhidea egyetemi adjunktus műhelymunka témái

 • Fogyasztói magatartás elemzése

Dr. Móra László Xavér egyetemi adjunktus műhelymunka témái – bármelyik lehet teljes vagy részműhelymunka

Szociálpszichológia

 • Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az egyéni pszichoterápiás vagy konzultációs folyamat során
 • Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az önismereti vagy pszichoterápiás csoportban
 • Kiscsoportok csoportdinamikájának kutatása
 • Szervezeti narratívák és csoportnarratívák elemzése, összefüggései az egyéni narratívákkal
 • Pszichoterapeuták és tanácsadók attitűdjeinek a kliensek / páciensek általi észlelése

Szervezetpszichológia

 • A gazdasági válság hatása a szervezetekre
 • A vezetők és az alkalmazottak szervezeti változás iránti attitűdjének alakulása a szervezetfejlesztés során egy konkrét projektben
 • A gazdasági válság hatása a munkatársak motivációjára és lojalitására
 • A pszichodráma mint a vezetőfejlesztés, döntéstámogatás és a szervezetfejlesztés eszköze.
 • Módszer és pszichológiai koncepció szerepe a szervezetfejlesztő munkájában.

Bizonytalanság és valószínűségi ítéletalkotás témában

 • Optimizmus és pesszimizmus gazdasági válság következményeinek becslésében a vezetők, vállalkozók és alkalmazottak esetében
 • A bizonytalanság észlelésének és a valószínűségi ítéletalkotás pontosságának különbségei különböző pszichés megbetegedések esetén
 • A hangulat és az információ érzelmi színezetének szerepe a valószínűségi becslések pontosságában
 • Az időnyomás szerepe a valószínűségi ítéletalkotás pontosságában
 • Egyéb téma a valószínűségi ítéletalkotás körében

Klinikum

 • A pszichodráma pszichoterápia alkalmazásának sajátosságai különböző pszichopatológiák esetén.
 • Pszichoterápiás munka traumatizált páciensekkel