Doktori képzés

Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettől széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különböző tudományágai. A program – a pszichológiai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a művelt tudományágak szerteágazóságának megfelelően – eleve összetett volt és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettől össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt 16 év során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlődése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt.


Bemutatkozik:

a Szervezet- és munkapszichológiai Doktori Program
Programvezető: Prof. dr. Faragó Klára, egyetemi tanár
e-mail: farago.klara@ppk.elte.hu

A szervezetpszichológiai modul tantárgyai:

 • Intuitív és racionális gondolkodás és döntések
 • Társadalmi és  szervezeti döntéshozatal
 • A gazdasági viselkedés pszichológiai megközelítése
 • Kockázatvállalás és innováció
 • Bizalom, méltányosság, alkudozás interperszonális és szervezeti kapcsolatokban
 • A szervezetek és a vezetés pszichológiai vonatkozásainak elméleti és kutatási irányai
 • I.A szervezetek és a vezetés pszichológiai vonatkozásainak elméleti és kutatási irányai
 • II.Szervezeti tanulás és tanuló szervezet
 • Szervezeti és munkahelyi mentálhigiénia
 • Szervezeti szocializáció
 • Szervezeti hatékonyság és teljesítménymanagement
 • A szervezeti pszichológiai tanácsadás elmélete és gyakorlata
 • Tudományos és egyetemi szervezetek PR tevékenysége
 • Kutatási szeminárium (szervezetpszichológia fókusz)
 • Kutatásmódszertan
 • Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szervezetek és a döntéshozatal vizsgálatában

A munkapszichológiai modul tárgyai:

 • Pszichológiai alkalmasság és a kiválasztási döntést támogató rendszerek
 • A tudás megosztás és a megosztott mentális modell a team munkában
 • Az emberi hibázás
 • Az információs technológiák alkalmazásának pszichológia aspektusai
 • A szervezeti beilleszkedés sajátosságai és következményei, munkahelyi karriertervezés
 • A teljesítményértékelés egyéni, csoportos és szervezeti megközelítései
 • A kognitív és szociális kompetenciák azonosításának és fejlesztésének módszerei
 • Ember- számítógép interakció használhatósági értékelésnek módszere
 • Információ-keresés és navigáció a hipertext alapú környezetekben
 • A web-bányászat alkalmazása a látogatók és a webhelyek interakciójának vizsgálatára
 • A munkahely speciális kérdései: munkamánia, halogatás a szervezetben
 • Munkakör-specifikus pszichometriai mérőeszközök kialakítása, fejlesztése
 • Felnőttképzés és szervezeti tanulás pszichológiai támogatása
 • Munkahelyi társas kapcsolatok, szociális rendszerek fejlesztése: tréningek elvei és gyakorlata
 • Kutatási szeminárium (munkapszichológia fókusz)

További információk a Pszichológiai Doktori Iskola Szervezet- és munkapszichológiai programjáról:
http://pszichologia.phd.elte.hu
További információk a munkapszichológia modullal kapcsolatban:
az Ergonómia és Pszichológia Tanszék oldalán olvasható.