Diplomaszerzés

A BA és MA záróvizsgával kapcsolatos részletes információk, mint szakdolgozati követelmények, útmutatók, tennivalók, itt tekinthetők meg:
A tanszékünk oktatói által meghirdetett szakdolgozati témák/területek

 • Dr. Dúll Andrea egyetemi docens
  Épített környezet pszichológiája
  Otthon és család környezetpszichológiai kontextusban
  Környezeti egészségpszichológia
  Múzeum és környezetpszichológia
  Iskolai környezetpszichológia
  Befogadó környezetkialakítás pszichológiája
  és megegyezés alapon egyéb környezetpszichológiai témák
 • Prof. Dr. Faragó Klára, egyetemi tanár
  Hatalmi taktikák vizsgálata a szervezetben.
  (A tervek szerint több szakdolgozó vizsgálná a kérdéskör különböző összefüggéseit.Ha többen is jelentkeznek,  mindenki felvenné az összes adatot (e annak más-és más aspektusát dolgozná ki), ezért nagyobb minta állna a rendelkezésre az egyes szakdolgozatokhoz)
 • Fekete Olívia, egyetemi tanársegéd
  Adaptív és maladaptív kockázatvállalás
  Munkahelyi stressz, kiégés
 • Kádi Anna egyetemi tanársegéd
  Szervezeti kockázatvállalás
  Szervezeti sikeresség
  Szervezeten belüli elégedettség és motiváció
  Szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés
 • Dr. Kiss Orhidea Edith, egyetemi adjunktus
  Humán erőforrás gazdálkodás
  Weboldalak használhatósági elemzése
  Fogyasztói magatartás elemzése (jelenleg az internetes kereskedelem terepén főképp)
 • Lippai Edit egyetemi tanársegéd
  Iskolai környezetpszichológia
  Virtuális tanulási környezetek fejlesztése
  Játszóterek, játékterek környezetpszichológiája
  Gamification (játékosítás)
 • Dr. Móra László Xavér, egyetemi adjunktus (részletesebb témakiírása)
  Gazdaság-, döntéspszichológia és szervezetpszichológia témákban

1. Megküzdés a társadalmi és gazdasági válsággal a személyiség függvényében
2. Döntéshozatal, valószínűségi ítéletalkotás
3. Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az egyéni pszichoterápiás vagy konzultációs folyamat során
4. Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az önismereti vagy pszichoterápiás csoportban

További témajavaslatok klinikai pszichológia témakörben:

1.     Egészségmagatartás a személyiség struktúra függvényében
2.     Temperamentum, karakter és személyiségstruktúra összefüggései
3.     Addikt viselkedés és személyiségstruktúra