Tanszékünk története

 • 1993 A Bölcsészkari reform következtében programok kerültek kidolgozása a pszichológiai oktatás számára, ennek keretében Szervezet- és Döntéspszichológiai Programot dolgoztunk ki és vezettünk be.
 • 2001-ben a kreditrendszer kidolgozásakor a program volumenét duplájára bővítettük
 • 2003-ban a Munkapszichológia és Ergonómia tantárgyak és oktatóik is a program keretei közé léptek
 • 2009-től a Társadalom- és Szervezetpszichológiai Szakirány (MA) keretében gondozzuk tovább az oktatott területeket

A hallgatók létszámának alakulása

 • A program első résztvevője 2 hallgató volt 1996-ban
 • 1997-ben indult az első igazi évfolyam 9 hallgatóval
 • 1998 és 2001 között átlagosan 15 fő járt a programra
 • A 2002 és 2003-ban túljelentkezés miatt felvételi módszereket kellett kidolgozni
 • 2005-ben a kétszintű képzés bevezetése során a program a Társadalom és Szervezetpszichológiai MA szakirányban újult meg kevesebb tantárggyal, de gyakorlati terepen végzendő munkával kibővítve

A tanszék oktatói


Szervezeti változások


A programot áldozatkészen segítő tanárok

Englander Tibor (döntéspszichológiai résztémák)
Becker György (reklámpszichológia)
Sessler István (közgazdaságtan)
Vekerdy Ida (HR)
Juhász Márta (munkapszichológia)
Vári Anna (alkalmazott döntéselmélet)
Kovács Zoltán (szervezetpszichológia)
Fürtös Zsuzsanna, Hencsey Rita, Lackó Zsuzsa, Balogh Klára, Kádi Anna, Jonhsen Borbála, Csigás Zoltán, Dobos Emese PhD hallgatók

…és sokan mások, elsősorban a gyakorlat területéről, alkalmi meghívottakként


Eredmények

 • 80 szakdolgozat
 • 3 befejezett PhD disszertáció
 • 8 folyamatban lévő PhD disszertáció

A végzettek túlnyomó többsége  a programban tanult ismereteinek megfelelő munkakörben dolgozik

 • A hallgatók önálló kezdeményezésre 2003 óta Nyílt napokat szerveznek
 • A hallgatók által gondozott projektek: a szervezetpszichológia hazai kutatási irányairól könyvet jelentettünk meg. A kötetben szereplő tanulmányok jelentős része a program hallgatóinak kutatásait mutatja be (Faragó, K., Kovács, Z. (eds.): Szervezetek a pszichológiai kutatás tükrében. Magyar Pszichológia Szemle, Akadémiai Kiadó, Budapest.)

A program támogatói voltak

 • Providencia Biztosító
 • Nemzeti Tankönyvkiadó 1998-2001
 • Weslin 2003, 2004.

A támogatás formái

 • Anyagi támogatás
 • Helyszín biztosítása terepgyakorlathoz