Célkitűzéseink

Központunk a gazdaság, szervezet, emberi erőforrás fejlesztés területeinek oktatása során az ide tartozó kérdésköröket komplex összefüggésrendszereiben mutatja be, hangsúlyt fektetve arra, hogy

  • a hallgatókat  mind folyamatosan megújuló elméleti tudással,
  • mind olyan kompetenciákkal, jártasságokkal és képességekkel ruházza fel, amelyek ahhoz segítik hozzá őket, hogy a gazdasági és más társadalmi célú szervezetekben szakértői-tanácsadói tevékenységet folytathassanak a későbbiekben (pl. tréningvezetés, konfliktuskezelés, hatékonyságnövelés, szervezetfejlesztés, HR).

Kutatási tevékenységünkben nagy súlyt fektetünk arra, hogy alapkutatási kérdéseinket a gyakorlati alkalmazás szempontjából releváns módon fogalmazzuk meg. Figyelmünk fókuszában a kockázatos döntések kérdésköre áll. Ezzel kapcsolatban vizsgáljuk a kockázat észlelését, a kockázatos döntésekkel kapcsolatos magabiztosságot, a kockázatvállalás személyiségi és motivációs hátterét, a kockázatvállalást meghatározó olyan helyzeti tényezőket, mint a rendelkezésre álló erőforrás vagy a helyzet nyereségként illetve veszteségként való bemutatásának hatása, az interperszonális vagy az internetes kontextus szerepe. Ezen elméleti  kérdéseket olyan területeken is kutatjuk, ahol az eredmények gyakorlatban való felhasználása közvetlenül adott:

  • kockázatvállalás vállalkozóknál és szervezetekben,
  • deviáns fiatalok körében,
  • egészséggel kapcsolatos döntéseknél,
  • tőzsdei befektetéseknél,
  • webes vásárlásnál,
  • pályaválasztási vagy álláskeresési döntések esetében.