Bemutatkozás

Tanszékünk oktatási és kutatási tevékenységének  fókusza 2011-ig kifejezetten a társadalmi élet gazdasági szférájában tevékenykedő egyén, csoport és szervezet tevékenységének megértése,  pszichológiai reakcióinak megismerése és sikeres alkalmazkodásának elősegítése. Ez 2011-2014 között a Szervezet- és gazdaságpszichológiai szakcsoport kutatási fókusza. A szakcsoport a 2014-es megszűnését követően is kutatócsoportként folytatja kutatásait: egyéni szinten a döntéshozatalt, az azt előkészítő ítéletalkotás sajátosságait, az adaptív és nem adaptív  kockázatvállalás előfeltételeit elemezzük, vizsgálva ezen tényezők hatását az egyéni gazdasági viselkedés különböző területein (pl. fogyasztás, befektetés, adófizetés, vállalkozói viselkedés, web felületen történő vásárlás).

A szervezeti folyamatokat a maguk komplexitásában ragadjuk meg, és az egyének és a csoportok szervezeti viselkedésének pszichológiai interpretálása segítségével elemezzük. Mivel a szervezet a céljait a benne dolgozó emberek révén tudja megvalósítani, ezért sikere és hatékonysága elsősorban attól függ, hogy a vezetés megfelelően tudja-e irányítani a szervezetet, vagyis a tervezés, a szervezés, a vezetés és az ellenőrzés kielégítően funkcionál-e.   Az irányítás egyfelől a célok elérésére irányuló döntések , másfelől viszont az emberi erőforrások felhasználására irányuló döntések minőségétől függ. Fontos annak figyelembevétele is, hogy milyen tényezők hatnak motiváló erővel, illetve milyen tényezők kedvetlenítik el a szervezetben dolgozókat, a szervezet milyen szükségleteket és elvárásokat elégít ki.  A szervezeti működés elemzésekor nem elég csupán az egyének – vezetők és dolgozók – viselkedésére figyelni, figyelembe kell venni a szervezeti kultúrát is, ami részben a tágabb társadalmi és gazdasági környezet kifejeződése.